TISK

 

La Fiamma

...Pod věží magistra Kellyho a v prostředí malostranských domů vytvořil soubor La Fiamma dokonalou iluzi 16. a 17. století, stali jsme se rázem účastníky šlechtické zábavy. Projev tanečníků byl zajímavý nejen po stránce formální, ale přinesl i pohled na ideál a společenské vztahy Rudolfovy doby: výsadní postavení měl muž, byl udatný, čestný a k ženě galantní, žena byla důstojná, pěstěná, zdrženlivá a pouze krátkými záblesky očí dávala nahlédnout do tajemství a hloubky svého ženství. Tanečním a výrazovým projevem zaujala především členka souboru Eliška Trojanová...

Harmonie - Taneční listy, 1997

 

Oživené renesanční tance

...Příjemným večerem zněly melodie ballů a balletů, většinou ze 16. století, jejichž podoba se nám dochovala díky zápisům tehdejších mistrů: T. Arbeaua, F. Carosa nebo C. Negriho. Největší pozornost na sebe strhával František Dolejší díky své živé a mimicky bohaté interpretaci. Je dobře, že soubory staré hudby a tance existují, a že se snaží o vystižení dobového uměleckého výrazu. Zachovávají bohatství předků, pomáhají nám představit si, ale i porozumět historii...

Týdeník Rozhlas 15, 1998

 

Galantní tance rudolfinské doby

...Lobkovický palác na Pražském hradě byl v polovině června svědkem cesty do minulosti. Vešly do ní tanečními kroky, v plavém pohybu a vznosném držení těla tři dvojice v šlechtickém ustrojení, hrdě nesoucí na odiv svou příslušnost k časům Rudolfa II. Patřily samozřejmě naší současnosti, ale tak se vžily do éry minulé, že, jak se zdálo, pohrouženy do šlechtických rejů zapomněly na naše století...

...Naskytne-li se příležitost, nenechte si ujít podívanou na historické tance souboru La Fiamma. Probudí ve vás pocit vznešenosti, překonáte s nimi staletí, pochopíte myšlení jiné doby. A vydechnete z denních starostí v rytmu jejich houpavého kroku a plavných pohybů rukou a poskoků v mečovém tanci, s úsměvy a šibalskými kontrapunkty vzájemných pohledů těch šesti dam a pánů. Zažijete osvěžení od všednosti, ale i poznání dokonalosti, kterou si osvojila ta malá skupinka lidí, s úctou k minulým věkům a lidem dávných časů...

Deník Metro, 1999

 

MENU